• menu
 •  

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətnin Parlamentininn iclasında çıxış edir, Bakı, 1918-ci il. (mərkəz sırada sağ tərəf) (ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətnin deputatları ilə Parlamentinin önündə, Bakı, 1918-ci il. (üçüncü sıra, soldan dördüncü) (ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyətində Parlamentin İclası (birinci sıra sağdan ikinci) (ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin İstanbul, Trabzon və Batumidə Osmanlı  İmperiyası ilə Şimali Qafqaz və Zaqafqaziya Seyminin  nümayəndələri arasında aparılan danışıqları. 1918 -ci il may ayı (ikinci sıra, sağdan dördüncü) (ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin İstanbul, Trabzon və Batumidə Osmanlı  İmperiyası ilə Şimali Qafqaz və Zaqafqaziya Seyminin  nümayəndələri arasında aparılan danışıqları. 1918 -ci il may ayı (birinci sıra, sağdan yeddinci) (ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbul Konfransı, Azərbaycan və Osmanlı heyəti, iyun 1918 (birinci sıra soldan ikinci) (ətraflı)

   

  SƏNƏDLƏR

  İstiqlal Bəyannaməsinin Əsli Ərəbcə (ətraflı)

  Xalq Cümhuriyyətinin ilk bayrağı, 1918, 21 iyun (ətraflı)


  Azərbaycanda türk dilinin dövlət dili elan olunması haqqında qərar (ətraflı)

   

  Üçrəngli bayrağın təsdiq edilməsi haqqında qərar (ətraflı)

  Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı 1918, 9 noyabr (ətraflı)

  Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlanmış gerb layihəsi (ətraflı)

   

  Azərbaycan Himmi (ətraflı)

  "Açıq söz" qəzeti (ətraflı)