• menu
 •  

  STALİNLƏ ƏLAQƏLƏRİ

       M.Ə.Rəsulzadə Tərəfindən Stalinə Yazılan Məktub (ətraflı)

  İosif Stalin və Məhəmməd Əmin Rəsulzade (Sağ tərəfdə) (ətraflı)

   
   


  AVROPADA MÜHACİRƏT

   

  Varşavada keçirilən Şərqşünasların I Qurultayında, M.Ə.Rəsulzadə (1-ci sırada sağdan ikinci) 1932-ci il, 15 may (ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Polşa-Varşava Toplantısı (birinci sıra sağdan altıncı) (ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Polşada Dostları ilə (Soldan ikinci) (ətraflı)

  Ərq İnstitutunun Varşavadakı Müsəlman nəşrlərin redaktorları, soldan sağa Barasbi Baytuqan (“Şimali Qafqaz”), Vassan Grey Cabaqi (“Przeqlad İslamski”), Leon Nayman Mirzə Kriçinski (“Roçnuk Tatarski”), Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (“İstiqlal”), Ayaz İshaqi (“Yana Milli yol”), Varşava 1932(ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Polşa (Varşava) 40 illik çalışma yubileyində (birinci sıra sağdan dördüncü) (ətraflı)

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Tatar xilaskarları ilə birlikdə (mərkəzdə) (ətraflı)

   

  SƏNƏDLƏR

  M.Ə.Rəsulzadənin öz xətti ilə rus dilində yazdığı tərcümeyi-hal (ətraflı) Parisdə Fransızca yayımlanan “PROMETEY” jurnalında M.Ə.Rəsulzadənin nəşr edilən yazıları (ətraflı) “Roçnik Tatarski”də polyak dilində nəşr edilən “Əleyküm Salam” məqaləsi (ətraflı)

   

   

  “İstiqlal” qəzeti (ətraflı)

  “Qurtuluş” jurnalı (ətraflı)

  “Müsavat” Bülleteni (ətraflı)